RBC-Consultants   MDI Profielen
RBC-Consultants
MDI Profielen
Handig om te weten
Inhoud MDI rapport
Nieuw BPI assessment
Toepassingen
Contactformulier
Contact

 

MDI Profielen, wat zijn dat?

 

MDI staat voor Management Development Instrument. Wereldwijd is MDI de meest gebruikte methode om mensen en hun werkomgeving in kaart te brengen en hun ‘on-the-job’ prestaties te maximaliseren.  

 

Het MDI profiel is een  instrument om gedrag te meten. Dit instrument bestaat uit:

- een digitale vragenlijst

- een rapport

- en een afrondend gesprek.

 

Het gaat hierbij niet om het meten van intelligentie, vaardigheden of opleiding, maar om gedrag. Een toegepast MDI profiel  vertelt over de manier waarop u zaken benadert, de wijze waarop u op uw omgeving reageert, 'de taal' die u spreekt. Iedere gedragsstijl heeft immers, afhankelijk van de situatie, voor- en nadelen. U krijgt met het MDI-gedragsprofiel een betrouwbaar en objectief beeld van uw gedragstijlen en houding (het hoe en waarom van uw handelen). In een individueel gesprek krijgt u aan de hand van de bondige en heldere rapportage inzichtelijk welke gedragskenmerken specifiek van waarde zijn voor uw organisatie/afdeling en wat uw optimale communicatie is.

 

Vanuit het MDI-profiel volgt tevens een aantal persoonlijke leerdoelen, die u kunt gebruiken tijdens coaching,  cursussen, trainingen, maar ook als input voor beoordelings- en functioneringsgesprekken.

 

W.A.Marston/ Jung

Het MDI gedragsprofiel is gebaseerd op de DISC theorie van de Amerikaanse psycholoog W.M. Marston, die zegt dat het gedrag van de mens kan worden ingedeeld in vier kwadranten: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. De theorie van Jung is hierin terug te vinden, die spreekt over de hoofdassen denken/voelen (verticaal) en introvert/extravert (horizontaal) om mensen in te delen in typen.


4 kwadranten

De MDI methode werkt op basis van deze vier kwadranten, met daaraan gekoppeld bij elkaar passende gedragskenmerken. Ieder mens heeft van elk type wel iets, maar de exacte verhouding is per persoon verschillend. Jarenlang onderzoek onder tienduizenden respondenten zorgt voor een grote mate van nauwkeurigheid. Hierdoor kan met een relatief korte test heel snel duidelijk worden wat voor gedragskenmerken iemand bezit. Dit levert een heel duidelijk en leesbaar rapport op.


Ons gedrag heeft veel invloed op onze effectiviteit. We werken meestal niet alleen, maar zijn afhankelijk van wat ons gedrag doet bij andere mensen. Wat voor de één duidelijk communiceren is, is voor de ander te confronterend. Wil de één graag alle achtergronden weten voordat er een beslissing wordt genomen, voor een ander duurt dat allemaal véél te lang, die is in gedachten al bezig met het volgende punt op de agenda. Dat is vast heel herkenbaar?

MDI gedragMDI gedrag

Daarom is het nuttig om meer inzicht te krijgen in ons gedrag, en waaróm we dat gedrag vertonen. Zo krijgen we inzicht in wat ons drijft, en wat ons gedrag oproept bij onze collega's (en familieleden).


Het maakt inzichtelijk waarom je met de ene persoon geweldig kunt samenwerken, maar met de ander al snel verzandt in geruzie. En dat kan een stuk effectiever en prettiger, met behulp van het MDI profiel.

 

MDI drijfverenMDI drijfveren

Daarbij hoort de vraag wat iemand met zijn gedrag wil bereiken. Wat zijn de drijfveren hierachter?  De MDI drijfveren analyse, die ook bij dit model hoort, geeft daarop een duidelijk antwoord. 


Vooral de combinatie van deze twee instrumenten geeft een goed inzicht in gedrag en motivatie. Zo kunnen heel verschillende mensen toch eenzelfde hoger doel nastreven, wat in de praktijk tot een prima samenwerking kan leiden omdat ze elkaar begrijpen en dezelfde kant op willen.


Evenzo kunnen ogenschijnlijk vergelijkbare karakters hevig botsen op hun drijfveren: de ene mens wordt b.v. gedreven door succes, terwijl de ander de behoefte heeft om mensen te helpen.

 

Wat heeft u eraan?

Heel veel. Zeker als u een MDI profiel samen met een aantal collega's maakt, geeft het niet alleen inzicht in jezelf maar ook in de ander. Het helpt om elkaars gedrag en drijfveren beter te begrijpen en om effectiever met elkaar samen te werken. Iedereen is zoals hij is, daar verandert niks aan. Maar inzicht in hoe een ander denkt, waarom hij doet wat hij doet, dat helpt een heel stuk. Het zorgt zelfs voor waardering van die lastige eigenschappen bij de ander. Vaak zijn dat namelijk de eigenschappen die bij jezelf ontbreken, maar die toch wel handig zijn af en toe... Er is geen verkeerd gedrag, maar gedrag kan wel meer of minder effectief zijn in een bepaalde functie en een MDI profiel analyse helpt dat inzichtelijk te maken.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

Een MDI analyse begint met een korte online test, na afloop worden uitkomsten (telefonisch of op locatie) met u doorgesproken. U ontvangt dan van ons een tastbaar uitgebreid rapport

De bespreking kan zowel per persoon of met een groep in één sessie, waardoor u meteen meer inzicht krijgt in uw collega's. Onze ervaring is dat dit heel verhelderend werkt, het is de investering voor u of uw bedrijf meer dan waard.

 

 

RBC Consultants MDI Profielen  | info@mdiprofielen.biz